Ενέχυρο

Εισπράξτε άμεσα μετρητά, χωρίς να πουλήσετε τα πολύτιμα αντικείμενα σας. Kατόπιν συμφωνίας του χρηματικού πόσου, καταγράφουμε τη συναλλαγή στο επίσημο βιβλίο του κράτους και υπογράφουμε ιδιωτικό συμφωνητικό .

 

Τα αντικείμενα σας, φυλάσσονται σε θυρίδες μεγάλων τραπεζών υψίστης ασφαλείας. Παρέχουμε τη δυνατότητα απεριόριστης  χρονικής επέκτασης του συμφωνητικού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Ενεχυριάζουμε κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμους λίθους , νομίσματα.

 

Η διαδικασία είναι απλή, φέρνετε τα κοσμήματα σας, μαζί με την ταυτότητα σας.

 

Οι εκτιμητές, μας δίνουν την τιμή του και στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη,  δίνουμε το χρηματικό ποσό που συμφωνήσαμε.

 

Καταγράφουμε την συναλλαγή, στο επίσημο κρατικό βιβλίο.

 

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να πάρετε τα αντικείμενά σας πίσω.